Dünya Veteriner Hekimler Günü

 Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım;
 Her sene olduğu gibi bu yılın Nisan ayının son Cumartesi günü “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlanmaktadır 
 Tek Sağlık kavramında, Veteriner Hekim hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin önemli bir paydaşı olduğu tüm dünyada açıkça görülmektedir. 
 Halk sağlığı, 
 Hayvan sağlığı, 
 Çevre sağlığı, 
 Zoonoz hastalıklarla mücadele, 
 Gıda güvenliği, 
 Hayvansal üretim, 
 Hayvan ıslahı, 
 Hayvan refahı ve biyogüvenlik 
 Gibi konularda Veteriner Hekimler büyük katkılar sağlamaktadırlar. Mesleğimizin ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığı bu son süreçte öncelikle biz Veteriner Hekim yetiştiren hocaların sorumluluğu da bir o kadar önem arz etmektedir. Eğitim camiamızın bu süreci ve geleceği çok iyi tahlil ettiği ve bu doğrultuda adım attığı şüphesizdir.
 Bu amaçlar doğrultusunda Eğitim camiamızın ve çok zor şartlar altında fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımın “Dünya Veteriner Hekimler Gününü” en içten duygu ve düşüncelerimle tebrik eder saygılar sunarım

 Veteriner Hekimler Sadece Hayvanları değil
 İnsanlığı Tedavi Ederler.