Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrenciler

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde “Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ)” olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları, başvuru yaptıkları birimlerin Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçim Komisyonlarınca değerlendirilmiş olup, KZÖ olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ekte liste halinde sunulmuştur.

Öğrencilerimizin, kesin kayıtlarının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen belge ve formlarla 08.10.2018 ile 11.10.2018 tarihleri arasında Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e (Beyazıt) bizzat gelmeleri gerekmektedir. Evrak teslimi için son tarih 11.10.2018 Perşembe günü saat: 16.00’dır. Süreyi kaçıran öğrencilerimizin işe girişleri Kasım ayının ilk on günü yapılabilecektir.

Başvuru formlarının yenilenmiş olması sebebiyle, geçtiğimiz yıllarda kullanılan formlarla başvuruda bulunan öğrencilerimizin formları geçersiz sayılacağından, ekte sunduğumuz formlar üzerinden işlem yapılması zaruridir.

Öğrencilerimizin, formları ilan üzerinden indirerek edinmeleri ve formları doldurmuş olarak evrak teslimine gelmeleri gerekmektedir. Formların birimde doldurulması aşırı yoğunluğa sebep olacağından, çalışmayı elverişsiz kılacaktır. Öğrencilerimizin bu konuda hassas davranmaları beklenmektedir.

Formlar doldurulurken, öğrencilerin çalışmaya hak kazandıkları birimi doğru ve ayrıntılı yazmaları önemlidir. Çalışacakları Birim, mülakata alındıkları birimdir, öğrenim gördükleri fakülte adı değildir. Formlarda bulunan tarih kısımları kesinlikle boş bırakılmalıdır.

Yedek listede adları geçen öğrencilerimiz evrak tesliminde bulunmayacaklardır.

 

KZÖ Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi için TIKLAYINIZ.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi için TIKLAYINIZ.

 


1.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.     Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi(Disiplin cezası almadığına dair not düşülmüş olacak.)  

3.     Bir adet Fotoğraf

4.     Halk Bankası Beyazıt Şubesine ait banka hesabının IBAN numarasını gösteren dökümü

5.     Provizyon Sorgulama Belgesi    ,

   (Fatih SGK’dan veya e-devlet üzerinden alınabilir. SGK’dan evrakın temini sırasında “provizyon sorgulama” diye belirtilmesi yeterlidir. E-devlet üzerinden alabilmek için ise sitenin arama butonuna “provizyon” yazılması halinde ilgili belge temin edilebilir.)

 

VET ERİNER FAKÜLT ESİ

 

 Anatomi Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Derya Seçilmiş

2.       Cengiz Arda Yılgın

 

Yedekler

1.       Yusuf Morkoç

2.       Yusuf Ertosun

 

 Dölerme v e Suni T ohuml ama Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Turan Kartal

2.       Kübra Ayça Eriş

 

Yedekler

1.       Feyyaz Kaya

2.       Buğra Genç

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

 

Asiller

1.       Zemzem Çelik

2.       Muhammed Çörekoğlu

 

Yedekler

1.       Berna Turan

2.       Canan Keskin

 

Deontoloji

 

Asil

1.   Yağmur Nezih Doruk

 

Yedek

1.   Çağdaş Evrim Kabacaoğlu

 

 İ ç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Yağmur Kurtbay

2.       Kübra Deniz

3.       İbrahim Sunkur

 

Yedekler

1.       Mehmet Murat Kılıç

2.       Zeynep Soysal

3.       Vildan Kılıç

 

Mikrobiyoloj i A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       Hatem Alkayiş

2.       Asiye Türkoğlu

 

Yedekler

1.       Enise Demirci

2.       Dilek Özdemir


 Cerrahi Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Gönül Şalcı

2.       Halil İbrahim Temel

3.       Sercan Pamuk


Yedekler

1.       Buğra irfan Gelgeç

2.       Huriser Akgün

3.       Zehra Sarı


 Biyokimya A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       Muhammed Mustafa Sürücü

2.       Ebru Dilbar

Yedekler

1.       Dina Bedik

2.       Tuba Çetin


 Doğum v e Jinekoloj i A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       Gamze Akan

2.       Tuğba Er

3.       Fatma Gündüzer

 

Yedekler

1.       Tuğba Çoban

2.       Leman Gizem Özekmek

3.       Görkem Bakır

 

 Viroloji A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       Zeynep Demirtaş

2.       Selma Kesgin

 

Yedekler

1.       Onur Nayim

2.       Caner Özdemir

  

Farmakoloj i v e T oksikoloj i Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Doğan Güneş

2.       Hatice Bayar

 

Yedekler 

1.       Dilan Özgün

2.       Muhammed Bilal Aslan

 

 Fizyoloji anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Ecem Angın

2.       Ahmed Yanık

 

Yedekler

1.       İbrahim Deveci

2.       Özer Özkaya


 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Melek Seyhan

2.       Hasan Demir

 

Yedekler

1.       Oktay Selmo

2.       Furkan Çetin

 


 Hayv an Besleme v e Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Mahmut Türktunç

2.       Barış Ermanoğlu

 

Yedekler

1.       Gamze Kartal

2.       Murat Beytaş

 


 Paraz itoloj i A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       Muhammed Fetih Özdemir

2.       Deniz Çira

 

Yedekler

1.       Ahmet Özkazanç

2.       Nuri Burhan Özen

 

  

 Patoloj i Anabilim Dalı

 

Asiller

1.       Hüseyin Söznmezler

2.       Serhat Arslan

3.   Merih Gündoğdu

 

Yedekler

1.       Nur Sena Ünal

2.       Selin Yazıcı

3.       Tayfun Şanal

 


 Zootekni A nabilim Dalı

 

Asiller

1.       İlyas Kavuzkoz

2.       Tunahan Korkmaz

 

Yedekler

1.       Mehmet İşçi

2.       Melih Gunday

 


 Yabani Hayv an Hastalıkları v e Ekoloj isi

 

Asiller

1.       Seven Esin Gülşan

2.       Serhat Can Yılmaz

 

Yedek

1.   Merve Çağlayan

 

 İ nternet Cafe

 

Asil

1.   Taha Esad Kuşçu