Kampüs Kart 3 Basim Öğrenci Kartları

21.01.2020 Salı gününden  itibaren 3.basımda basımı gerçekleşen PTT -Kampüs Kartlarının(öğrenci)  dağıtımına başlanacaktır. İlgili kişiler kartlarını aşağıda verilen dosyalarda ID kod numaralarına göre belirtilen PTT Şube veya Müdürlüklerinden alabilirler.  (2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi ile birlikte gidilmesi gereklidir.)3 Basim Öğrenci kartları

Koda göre kartların gideceği PTT Şube yada Müdürlükler