İÜC-AKSİS Ders Materyalleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19/03/2020 tarih ve 46315 sayılı yazısı buradaki linkten ( http://bit.ly/33Gczap ) sunulmuştur. 

Not 1: Bu amaçla öncelikle eksik olan ders izlencelerinin girilmesi ve sonrada haftalık ders dokümanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yazısında belirtildiği şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Not 2: Multidisipliner derslerde, derslerin koordinatörleri ve birden fazla öğretim üyelerinin verdiği derslerde anabilim dalı başkanı koordinasyonunda tüm dokümanları haftalık sırayla yüklenmesi gerekmektedir.