Hayvan Hastanesi Mesai Değişikliği

 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’müzce sağlanan personel taşıma hizmetleri Covid-19 tedbirleri kapsamında 10:00 ile 16:00 saatleri arasında verildiğinden Fakültemiz Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi mesai saatleri de bu doğrultuda 10:00/ 16:00 olarak değişmiştir. Ancak, bu saatler dışında acil nöbet hizmeti verilmeye devam edecektir.