Büyükçekmece Yerleşkesi Derslik ve Uygulama Salonlarının Krokileri

 Büyükçekmece Yerleşkesinde kullanılacak olan derslik ve uygulama salonlarının krokiler.​