2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Hakkında

 Öğrencilerimize Duyuru,

 Üniversite Senatosunun 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda, Veteriner Fakültesi 4 sınıf klinik ve 5. sınıf intörn uygulama dersleri hariç, lisans düzeyindeki tüm derslerin, uygulamaların ve sınavların ilan edilen akademik takvim dâhilinde uzaktan öğrenme araçları ve imkânları kullanılarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılı bahar döneminde tüm teorik ve uygulamalı dersler, ders programında belirtilen saatlerde canlı olarak yapılacaktır. 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizin Laboratuvar Uygulama dersleri; 4. sınıf öğrencilerimizin Özel Patoloji B uygulama dersi için eğitim videoları çekilecektir. Uygulama derslerinde, önce videolar gösterilecek ve sonrasında öğrencilerin sorularına cevap verilecektir. Tüm teorik ve uygulama derslerine ait kayıtlar, Google Drive hesabımıza yüklenecektir. 

 4. ve 5. sınıf öğrencilerin klinik ve intörn uygulamaları, küçük gruplar halinde gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, klinik uygulamaları için 4. sınıflar dört gruba ve intörn uygulamaları için 5. Sınıflar üç gruba ayrılacaktır ve belirlenen tarihlerde ilgili birimlerde eğitim yüz yüze yapılacaktır. 

 Bahar döneminde Olgunlaşma Uygulama Eğitimi (İntörn) sadece Klinik Laboratuvar Tanı Yönlendirme alanında yapılacaktır. Klinik Bilimler Bölümü Anabilim Dalları haricindeki Anabilim Dalları dersleri sisteme yüklenen videolar ile işleyecektir.  Önceki dönemlerde intörn eğitiminden devam almış ve başarısız olmuş öğrenciler ise, eski alanları tercih edebilecektir.