Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Çiftlik ve pet hayvanlarının beslenme ilkelerini, beslenme ve metabolizma hastalıklarını, bu hastalıkların oluşum mekanizmalarını, hayvan beslemede kullanılan yem ve yem maddelerini inceleyen, beslenmeyle ilgili sorunlara karşı bilimsel yöntemlerle rasyonel çözümler sunan bir bilim dalıdır.

Laboratuvar Alt Yapısı

Bu anabilim dalında yem ve yem maddelerinin rutin fiziksel ve kimayasal analizleri için bir laborvatuar, bir araştırma laboratuvarı ve bir adet de öğrenci uygulama salonu bulunmaktadır.
 

Çalışma Alanları

Besin maddeleri ve metabolizmaları, hayvanların besin maddesi ve enerji gereksinmesi, çiftlik, pet, egzotik ve labotarvuar hayvanlarının beslenme ve yemlenme teknikleri, balık beslenmesi, hayvanların klinik beslenmesi, hayvanların beslenme ve metabolizma hastalıkları, yemler ve yem maddeleri, yem teknolojisi, yem katkı maddeleri, yem ve yem maddelerinde beslenmeyi olumsuz etkileyen faktörler, yem ve yem maddelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri.

Zootekni, çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarının, rasyonel bakım, besleme ve yetiştirme ilkelerinin öğretildiği ve araştırıldığı bir bilim alanıdır.​ 

Laboratuvar Alt Yapısı


Anabilim dalımızda süt kalite analiz laboratuvarı, karkas ve et kalite analiz laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı ve yapağı laboratuvarı bulunmaktadır.


Çalışma Alanları

Anabilim dalımızda karkas ve et kalitesi ve üretimi, çeşitli üretim sistemlerinde çiftlik hayvanlarının refahı, çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarında süt verimi ve kalitesi, çiftlik ve ev hayvanlarında kalıtsal hastalıklara neden olan gen mutasyonları, monomorfik kanatlı hayvan türlerinde moleküler yöntemler ile cinsiyet tayini, çiftlik hayvanlarında verim ve gen polimorfizm ilişkileri konularında araştırmalar yürütülmektedir.