Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Hayvanlarda, dolaşım, solunum, sindirim boşaltım, genital, sinir, endokrin sistemi, meme, duyu organlarının anatomik yapı ve fonksiyonel özelliklerinin incelendiği bilim alanıdır.


Laboratuvar Alt Yapısı

Kütüphane, öğrenci laboratuvarı, araştırma laboratuvarı, osteoarkeoloji müzesi, osteoarkeoloji laboratuvarı, maserasyon ünitesi, kadavra saklama ünitesi, kadavra saklama havuzu


Çalışma Alanları


Osteoarkeoloji, komparatif anatomi, stereoloji, kanatlı anatomisi, radyolojik çalışmalar (MR, ultrason, röntgen)

“Canlı kimyası” anlamına gelen biyokimya, canlı hücrelerin kimyasal yapıtaşlarını ve bu yapıtaşlarının katılmış oldukları tepkime ve olayları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.


Laboratuvar Alt Yapısı

Biyokimya Anabilim Dalı bünyesinde öğrenci uygulama laboratuvarı, DNA analiz laboratuvarı, aDNA (fosil DNA) laboratuvarı ve biyokimya araştırma laboratuvarı olmak üzere dört adet laboratuvar bulunmaktadır.


Çalışma Alanları
Biyokimya Anabilim Dalı’nda hormon, enzim, mineral maddeler ve metabolitler ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli besin takviye ürünlerinin metabolik etkileri araştırılmaktadır. Genetik alanındaki çalışmalar kapsamında, ekonomik değere sahip evcil hayvanlarda verim özelliklerini etkileyen genlerdeki polimorfizmlerin belirlenmesi, evcil hayvanlarda görülen bazı hastalıkların genetik alt yapılarının araştırılmasına yönelik projeler yürütülmektedir. Türkiye’deki yerli ırkların genetik ilişkileri hem modern hem fosil DNA analizleri aracılığıyla belirlenmektedir.


Çeşitli hayvan türlerinde hücre, vücut sıvıları, dolaşım, sinir sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve endokrin sistemin fizyolojik temelleri ile çevreye uyum fizyolojilerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği bilim alanıdır.


Laboratuvar Alt Yapısı

Anabilim Dalı bünyesinde öğrenci laboratuvarlarının yanı sıra, araştırma amaçlı kan bankası, gerçek zamanlı PCR laboratuvarı, akım-sitometri (flow-cytometry) laboratuvarı, hayvan davranış laboratuvarı ve ELISA analizi, otomatik kan sayımı, spektrofotometri gibi uygulamaların yapıldığı bir genel araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Laboratuvar hayvanları, kanatlı hayvanlar, küçük ve büyükbaş hayvanların fizyolojisi ve davranışları ile evcil hayvan kan bankacılığıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

Hayvanlarda doku ve organların histolojik yapıları ve embriyonal gelişimlerini inceleyen bilim alanıdır.


Laboratuvar Alt Yapısı

Histoloji araştırma laboratuvarı, stereolojik değerlendirme ve analiz laboratuvarı, elektron mikroskobu hazırlık laboratuvarı, öğrenci uygulama laboratuvarları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Dişi ve erkek genital sistemi, perifer sinir sistemi, steryolojik uygulamalar, deneysel meme kanseri modellerinde (invivo) hücre ölümü, proliferasyon ve otofajinin immunohistokimya ve TUNEL metoduyla değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvar Alt Yapısı

Anabilim Dalı bünyesinde 10.000 ciltlik bir kütüphane ile çeşitli belge ve eşyaların korunduğu bir arşiv bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Türk ve dünya veteriner hekimliği tarihi, hayvan hakları ve hayvan refahı uygulamaları, mesleki etik ve deontoloji, veteriner hekimliği mevzuatı, hayvan-mitoloji-din ilişkileri, deney hayvanları etiği, sanat ve kültür ürünlerinde hayvan motifi.