Klinik Bilimler Bölümü

Küçük evcil, kanatlı, egzotik ve büyük hayvanlarda cerrahi hastalıkların muayene, tanı, medikal ve operatif tedavileri ile ilgilenir.


Klinik Alt Yapı​

Cerrahi Anabilim Dalı’nda 5 küçük hayvan operasyon salonu, 2 küçük hayvan polikliniği, 1 göz ve kulak muayene odası, 1 anesteziden uyanma ve reanimasyon odası, fizyoterapi birimi ve röntgen birimi bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Cerrahi Anabilim Dalı’nda pet ve egzotik hayvanların yumuşak doku, ortopedik hastalıklar, nöroloji, göz, kulak ve diş hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri ile birlikte fizyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. At ve sığırların yumuşak doku ve ortopedik cerrahi hastalıklarının muayene, tanı, medikal ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.



Çeşitli hayvan türlerinde dişi üreme organları fiyolojisi ve ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisinin uygulandığı ve araştırıldığı bilim alanıdır.
 

Klinik Alt Yapı

Anabilim Dalı bünyesinde pet hayvanı ve büyükbaş hayvan muayene salonları ile görüntüleme ünitesi, operasyon odaları, IVF laboratuarı ve yatar hasta ünitesi yer almaktadır

Çalışma Alanları

Pet hayvanlarında ve egzotiklerde kısırlaştırma, jinekolojik hastalıklar, jinekolojik onkoloji, gebelik takibi ve gebelik patolojileri, infertilite, meme hastalıkları; çiftlik hayvanlarında jinekolojik hastalıklar, infertilite, gebelik takibi ve gebelik patolojileri, meme hastalıkları.



     Çiftlik ve pet hayvanlarında üreme problemlerinin teşhis ve tedavisi ile üreme performanslarının arttırılması alanında kullanılan yöntemlerin öğretildiği ve araştırıldığı bilim dalıdır.

Klinik Alt Yapı

Spermatoloji ve Androloji Araştırma Laboratuvarı, In Vitro Kültür ve Embriyo Transfer Laboratuvarı, Klonlama ve Kök Hücre Araştırma Laboratuvarı, İleri Analiz Laboratuvarı, Pet Hayvanı Muayene ve Operasyon Odası, Sığır Muayane ve Operasyon Alanı.


Çalışma Alanları
Çiftlik hayvanları, balıklar, kedi ve köpeklerde sperma alma ve dondurma yöntemlerinin geliştirilmesi, dişi hayvanlarda gamet hücreleri ve embriyo dondurulması, klonlama ve transgenik çalışmalar, embriyo transferi çalışmaları, farklı tohumlama yöntemleri ile (laparoskopik, rekto-vaginal, servikal, intra uterin) suni tohumlama çalışmaları.




Çeşitli hayvanlarda iç hastalıkları ile ilgili solunum, dolaşım, sindirim, deri, üriner vb alanlardada yapılacak teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve araştırıldığı bilim dalıdır.

Klinik Alt Yapı

Küçük hayvan muayene, büyük hayvan muayene, serum-infüzyon, yoğun bakım, elektrokardiyografi (EKG),Holter, ekokardiyografi (EKO), doppler, ultrasonografi (USG), elektroensefalografi (EEG) ve endoskopi birimleri, dermatoloji kliniği, infeksiyöz ve non infeksiyöz kedi-köpek yatar hasta servisi ile periton diyalizi servisi bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Kedi-köpek, at, ruminant, kanatlı ve egzotik hayvan iç hastalıklarının tanısı ve tedavi uygulamaları ile Veteriner Adli Tıptır.



Yabani ve egzotik hayvanların muayene, tanı, medikal ve operatif tedavileri ile rehabilitasyonlarıyla ilgilenir.

Klinik Alt Yapı​
Yılda yaklaşık 3-4 bin arasında hayvanın tanı ve tedavisi yapılan Anabilim Dalında VAŞAK Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi bulunmaktadır.


Çalışma Alanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, belediyeler ve diğer çevre kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışılmaktadır.