İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Serhat ALKAN

Başkan-İşveren Sorumlusu

Prof. Dr. Murat YILDIRIM

Farmakoloji ve Toksikoloji AbD.

Prof. Dr. Kemal AK

Dölerme ve Suni Tohumlama AbD.

Doç. Dr. Kerem ÖTER         

Parazitoloji AbD.

Doç. Dr. Kozet AVANUS

Zootekni AbD.

Doç. Dr. Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR KARABULUT

Doğum ve Jinekoloji AbD.

Nurcan ERÖZKAN DUSAK

İSG Sorumlusu

Sait TUNÇEL

Fakülte Sekreteri

Hüseyin HÜSEYİN

Veteriner Hekim

Refik YOLAGELDİ

İdari Amir – Sendika Temsilcisi

Kadir KIDIL 

İş yeri temsilcisi

Şeyda YALKIN

Faruk POLAT

İşçi Temsilcisi

 

 

 

Sevgili öğrencilerimiz

Fakültemizde; kimyasal maddelerin güvenli depolanması, kullanımı, oluşan tıbbi ve kimyasal atıkların çevreye zararsız bir şekilde bertarafı için 24.11.2014 tarihinde dekanlığımız tarafından 8 öğretim üyesinin görevlendirildiği Biyogüvenlik ve Atık Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun hazırladığı duyuru aşağıdadır.

 BİYOGÜVENLİK ve ATIK KOMİSYONU DUYURUSU

 Bilindiği gibi Ekim 2015’de Avrupa Veteriner Eğitimi Akreditasyonu için gönüllü olarak denetime tabi tutulacağız. Bu amaçla Eğitim-Öğretim başladığı andan denetim gününe değin fakültemizde tüm bileşenler (yönetim, akademik kadro, idari personel, işçiler dahil her birim çalışanı) yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacağız. Biyogüvenlik ve Atık Komisyonu olarak fakültemizi bu yıl tercih edecek öğrencileri de içerecek şekilde; eğitim başlamadan önce bazı bilgilendirmelerin yapılmasının hem zorunlu hem de faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Bu amaçla fakültemizin web sitesine Biyogüvenlik Çalışmaları başlığı altında bir ekleme yapılmıştır. Sizden ricamız Eğitim başlayana dek aşağıda verilen Tehlikeli Atık İşlemleri ve Biyogüvenlik Formları’nı okumanız, varsa eleştiri ve katkılarınızı muratyil@istanbul.edu.tr adresine yazmanızı önemle rica ederiz.

Tehlikeli Atık İşlemleri

Biyogüvenlik Formları