İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof.Dr. Nuri TURAN
Prof.Dr. Murat YILDIRIM
Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Nezir Yaşar TOKER
Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN
Sait TUNÇEL
Mehmet KUŞ
Vet.Hek. Hüseyin HÜSEYİN
Nurcan ERÖZKAN DUSAK
Ayten ŞAHİN

Sevgili öğrencilerimiz

Fakültemizde; kimyasal maddelerin güvenli depolanması, kullanımı, oluşan tıbbi ve kimyasal atıkların çevreye zararsız bir şekilde bertarafı için 24.11.2014 tarihinde dekanlığımız tarafından 8 öğretim üyesinin görevlendirildiği Biyogüvenlik ve Atık Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun hazırladığı duyuru aşağıdadır.

 BİYOGÜVENLİK ve ATIK KOMİSYONU DUYURUSU

 Bilindiği gibi Ekim 2015’de Avrupa Veteriner Eğitimi Akreditasyonu için gönüllü olarak denetime tabi tutulacağız. Bu amaçla Eğitim-Öğretim başladığı andan denetim gününe değin fakültemizde tüm bileşenler (yönetim, akademik kadro, idari personel, işçiler dahil her birim çalışanı) yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacağız. Biyogüvenlik ve Atık Komisyonu olarak fakültemizi bu yıl tercih edecek öğrencileri de içerecek şekilde; eğitim başlamadan önce bazı bilgilendirmelerin yapılmasının hem zorunlu hem de faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Bu amaçla fakültemizin web sitesine Biyogüvenlik Çalışmaları başlığı altında bir ekleme yapılmıştır. Sizden ricamız Eğitim başlayana dek aşağıda verilen Tehlikeli Atık İşlemleri ve Biyogüvenlik Formları’nı okumanız, varsa eleştiri ve katkılarınızı muratyil@istanbul.edu.tr adresine yazmanızı önemle rica ederiz.

Tehlikeli Atık İşlemleri

Biyogüvenlik Formları