E-Öğrenim

Ders/Laboratuvar Notları
MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ DERSLER

Videolar
Videolardaki oynatma listelerini ulaşmak için sağ üstte bulunan   ikonuna tıklayınız

E-Öğrenim Hakkında

   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim Kaynakları   Hekimlik eğitiminde yazılı metin, ses, görüntü, animasyon ve video gibi görsel ve işitsel materyallerin yer aldığı Web tabanlı sanal öğrenim kaynaklarının eğitim süreci içerisinde kullanılması, bu imkanların sunulması öğrencilerin öğrenme ve deneyim kazanma becerilerine keza Veteriner Hekimlik eğitiminde bilginin eşitlenmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak başta fakültemizdeki öğrenciler olmak üzere diğer Veteriner Fakültelerindeki öğrencilerin de faydalanabileceği konvansiyonel (Geleneksel) öğrenime destek amaçlı Fakültemizin Web sayfasında e-Öğrenme başlığı altında Veteriner Hekimliği Eğitim Müfredatımızın bir bölümü ve eğitim amaçlı dış linkler paylaşılmıştır. Ayrıca e-öğrenme ile ilgili yeni kaynakların oluşturulması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.

   Burada yayınlanan bilgi ve belgelere ait her türlü sorumluluk ve hak yayın sahibi kişiye/ tedaviyi yapan hekime aittir. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun, Web sayfamızda yayınladığımız bilgi ve belgelerin kullanımında etik kurallara uygun davranılması gerekir. Hukuksal ihtilaflara yol açılmaması için, bu kaynakların kullanımında yayın sahibi kişiden izin alınmalıdır. Ayrıca bu kaynaklar hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.