Besin/Gıda Hijyeni Teknolojisi Bölümü

Hayvansal gıdaların halk sağlığı açısından güvenli olarak üretimini, üretim teknolojilerini, muhafazalarını, gıda mevzuatını inceleyen; bunların yanı sıra gıdaların mikrobiyolojik, toksikolojik, kimyasal analizlerini yapan ve sonuçlarını halk sağlığı açısından yorumlayan bilim alanıdır.​

Laboratuvar Alt Yapısı

Mikrobiyoloji, gıda kimyası, et teknolojisi, GDO orijin ve ileri moleküler analiz laboratuvarları ile öğrenci uygulama laboratuarlarının yanısıra eğitim ve araştırma mezbahası bulunmaktadır.

Çalışma Alanları
Gıda hijyeni, gıda teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, gıda biyokimyası, gıda kaynaklı bakteri genetiği, gıda üretim prosesleri, gıda güvenlik sistemleri, hijyen uygulamaları, halk sağlığı, gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar, gıda kaynaklı virüsler, gıda kaynaklı parazitler, gıdada bulunan organik ve inorganik kalıntılar, gıda kaynaklı taklit ve tağşişler konularında araştırmalar yürütülmektedir.