Akademik Kadro

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.

Fakülte Dekanlığı


Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi Sorumlu Yöneticiliği

Klinik Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. KEMAL AK

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı Prof.Dr. SEYYAL AK
Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.