İç Hastalıkları Anabilim Dalı Bahar-Seminer Takvimi

Seminer Tarihi

Seminer Konusu

Semineri Veren

06 Mart 2018

Kedilerde Arteriyel Tromboembolizm

Dok.Öğr.Belgi NASİBOĞLU

Buzağılarda Oral ve IV Sıvı Tedavisi

Dok.Öğr.Suzan MURAT

13 Mart 2018

Köpeklerin Yaygın Geriatrik Hastalarında Klinikopatolojik Bulgular

Dok.Öğr.Duygu TÖRE

15 Mart 2018

Buzağı İshalleri ve Kontrolü

Dok.Öğr.Hande SOYLU

20 Mart 2018

Köpeklerde Transcranial Ultrasonografi

Dok.Öğr.Can KARAGÖZOĞLU

22 Mart 2018

Enzootik Hematüri

Dok.Öğr.Ezgi KAYA

 

27 Mart 2018

Sığırlarda Basiller İkterohemoglobinuri

Dok.Öğr.Öykü AYVAZ

29 Mart 2018

Sığırlarda Plumbism

Dok.Öğr.E.Merve ALAN

 

03 Nisan 2018

Koyunlarda Transport Stresi ve Transportun Yönetimi

Dok.Öğr.Yasemin KAYA

05 Nisan 2018

Sığırlarda Ephemeral Fever

Dok.Öğr.Gökçe İLHAN

 

10 Nisan 2018

Kedilerde Pankreatit

Dok.Öğr.Efrahim SARGIN

12 Nisan 2018

Atlarda Lökoensefalomalazi

Dok.Öğr.Bengü BİLGİÇ

 

17 Nisan 2018

Sığırlarda Exudatif Perikarditis

Dok.Öğr.Şerare KAZEMİ

19 Nisan 2018

Hipoaldosteronizm

Dok.Öğr.Kutay YILDIZ

 

24 Nisan 2018

Buzağılarda Gıda Kaynaklı İshaller

Dok.Öğr.Kaveh  ABDOLLAHİ

26 Nisan 2018

Sığırlarda Solunum Sistem Hastalıkları ve Korunması

Dok.Öğr. Ashkan SEDDİGH NİA

 

08 Mayıs 2018

Ruam

Dok.Öğr.Reza GHAHRAMANİ

10 Mayıs 2018

Vagus İndigesyonu (Hofflund Sendromu)

Dok.Öğr.Florim KOLLÇAKU

 

15 Mayıs 2018

Atlarda Borna Hastalığı

Özel.Öğr.Sirvan OSSHNOUI MAHMOUDZADEH

17 Mayıs 2018

Puuerperol Hemoglobinüri

Dok.Öğr.Gülce AYAŞ

 

22 Mayıs 2018

Koyunlarda Coeneurosis

Dok.Öğr.Hande ÖZTÜRK

24 Mayıs 2018

Coryza Gangrenoza Bovum

Özel.Öğr.Murat CANÇELİK

 

 

29 Mayıs 2018

 

Ruminantlarda Kuduz

 

Özel Öğr.Özge SARAÇ