Kütüphane

Tanıtım

Veteriner Fakültesi Kütüphanesi 1979 yılında Selimiye’de Fakülte binasının içinde kurulmuştur. Fakültenin 1986 yılında Avcılar’a  aşınmasından sonra yine fakülte binasının içinde danışma, ödünç verme ve kitap rafları bölümleri olarak faaliyete başlamıştır.

Kütüphanemizde, kuruluş amacına uygun olarak veterinerlik konusu ile ilgili kitap ve dergilerin yanı sıra biyoloji, biyokimya, genel tıp,  kimya,fizik konuları ile ilgili kitaplar da mevcuttur. Türkçe ve İngilizce dilindeki yayınlar dermenin çoğunluğunu oluşturmakla birlikte Almanca, Fransızca ve diğer dillerde de yayınlar bulunmaktadır.

 Kitaplar AACR2( Anglo Amerikan Katologlama Kuralları II)’ye göre katologlanmakta ve DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırılmaktadır. Kitaplar açık rafta konuya göre sistematik; dergiler alfabetik olarak açık rafta; tezler ise kütüphaneye geliş sırasına göre okur hizmetine sunulmuştur. Ekim 2004’ten itibaren bilgisayar ortamına aktarılmaya başlayan derme erişimi hem internet ortamından , hem de kart katologlarından sağlanmaktadır.(Yazar adı, Kitap adı,Konu Katoluğu ve Tez katoluğu)


Derme

Kütüphanemizde, kuruluş amacına uygun olarak veterinerlik konusu ile ilgili kitap ve dergilerin yanı sıra biyoloji, biyokimya, genel tıp, kimya,fizik konuları ile ilgili kitaplar da mevcuttur. Türkçe ve İngilizce dilindeki yayınlar dermenin çoğunluğunu oluşturmakla birlikte Almanca, Fransızca ve diğer dillerde de yayınlar bulunmaktadır.

Kütüphanemizde veterinerlik konusunda yapılmış 305 doktora tezi bulunmaktadır.Yabancı süreli yayın sayısı 99; yerli süreli yayın sayısı 66’dır.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aracılığıyla Fakülte kütüphanesine 22 adet yabancı dildeki süreli yayının da periyodik olarak gelişi devam etmektedir. 2000 ‘ne yakın Almanca Doktora tezimiz vardır.

Kütüphaneye yabancı dildeki kitaplar Merkez kütüphane aracılığıyla alınmakta Türkçe yayınlar ise hibe yoluyla gelmektedirKatalog Tarama

Kütüphanemizdeki kitap ve dergilerin veri girişinde ‘‘İ.Ü. Kütüphane Otomasyon Yazılımı’ ’kullanılmaktadır. Kitap ve süreli yayın veri girişi hala devam etmektedir. Şu ana kadar girişi yapılan ve girmekte olduğumuz verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Yararlandırma

Kütüphanemizden ödünç kitap alarak, kütüphanede okuyarak, fotokopi çektirerek, yayın taraması yaparak yararlanmak mümkündür.
Tezler, danışma kaynakları, süreli yayınlar gerek fakülte içine ve gerekse fakülte dışına kullanıcıya ödünç verilmez. Kitaplar öğretim üyelerine 15 gün süre ile 5 adet, fakültemiz öğrencilerine 1 hafta süre ile 3 adet ödünç verilir. Fakülte dışından gelen araştırmacılara ödünç yayın verilmez. Fakülte dışından gelen araştırmacılara fotokopi hizmeti verilmektedir.