Fakültemiz

Kuruluş ve Gelişim

     Veteriner Hekimliğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ateşin, yazının ve tekerleğin icadı kadar önemli bir olay da insanoğlunun hayvanları evciltmesidir. İlk evciltilen hayvan ile veteriner hekimliği mesleğinin de başladığı kabul edilir. Zaman içerisinde çeşitli hayvan türlerinin evcil hale getirilmesi ile insanlar daha uzak mesafelere ulaşarak yeni yerleşim merkezleri kurmuşlar ve sonuçta bilim ve uygarlık sınır tanımadan gelişimini sürdürmüştür. Ancak, yüzyıllar boyu süren salgın hastalıklar karşısında özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda çok sayıda hayvan kaybedilmiştir. O güne değin tedavide yaygın olarak kullanılan ilkel, ampirik yöntemlerin artık yararı olmadığı anlaşılmaya başlanmış ve 1762 yılında dünyada ilk olarak bilimsel anlamda eğitim verecek bir okul Fransa’nın Lyon kentinde açılmıştır. Okulun mezunlar vermesinden sonra salgın hayvan hastalıkları ile mücadelede sağlanan büyük başarı diğer Avrupa ülkelerinde de yeni Veteriner okullarının açılmasını gündeme getirmiştir.

     Yurdumuzda ise, Veteriner Hekimliği öğrenimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul’da başlanır. Başlangıçta ordunun gereksinimi olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan “Askeri Veteriner Okulu” na 1881 yılından itibaren sivil öğrenciler de alınır. Ancak yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan hayvancılık sorunları sivil bir veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir.


     Nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak ülkede hayvancılığın kazandığı önem ve veteriner hekim sayısının yetersizliği 31 yıl sonra İstanbul da yeni bir veteriner fakültesinin açılmasını gündeme getirir. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi’nin kurulmasına karar verir. Sonuçta; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere öğrenci alınır.Fakültemiz Selimiye deki Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na ait Yüksek Veteriner Okulu’nun tarihi binalarında ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürür. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine İstanbul da Sivil (Mülkiye) Tıp Okulu bünyesinde ilk sivil veteriner okulu kurulur. 1920 yılında ise; çeşitli nedenlere bağlı olarak İstanbul’un Selimiye semtinde sivil ve askeri veteriner okulları “Yüksek Veteriner Okulu” adı altında birleşirler. Ankara da 1933 yılında Ziraat Bakanlığı’na bağlı Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca, İstanbul’da ki bu okul da kapatılır. Veteriner hekimliği öğrenimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul da devam ettikten sonra gelişimini Ankara da sürdürür.

     Zaman içerisinde artan öğrenci sayısı ve fiziki yetersizlikler nedeniyle, Selimiye’deki fakülte binaları yetersiz kalır. Buna bağlı olarak, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde çağdaş mimari bir anlayış ile inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizmete girer. Veteriner Fakültesi binaları 17.Ağustos.1999 “Büyük Marmara Depremi” nde ağır hasar görür. Fakültede öğrenime ara vermeden ve güç koşullar altında binaların onarımı tamamlanır. Günümüzde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi beş bölüm, 17 anabilim dalı ve 100’e yakın öğretim üyesi ile eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri vermeye devam etmektedir. Fakültemizde ilk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar 4500’e yakın veteriner hekim mezun olmuştur.

Misyon

Çağdaş eğitim prensipleriyle, mesleki alanlarda yetki ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmek, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmetler üretmek

Vizyon

Uluslararası platformda saygın, ulusal düzeyde öncü ve tercih edilen bir fakülte olmak

 Amaç ve Hedefler

Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde ve bu yönde kendini geliştirebilen, çiftlik ve ev hayvanlarına yönelik üretim ve klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili donanımlı, davranışları veteriner hekimliği meslek etiği ve geleneklerine uygun, veteriner hekimliği biliminin ilerlemesi için çalışan, hastalarına ve hasta sahiplerine karşı sorumlu, çevre koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanan, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan veteriner hekimler yetiştirerek ülke hayvan ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.

Kalite Politikamız

 Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak, Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi ilkeleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi olarak Kalite Politikamız;

  • Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,
  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
  • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı benimseyen,
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
  • kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Komisyonlar

AKADEMİK YÜKSELTME BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI

Prof.Dr. Çağatay TEK

Prof.Dr. Erdal MATUR

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME /KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (EAEVE- VEDEK)
Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof. Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Kemal AK

Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. Serhat ÖZSOY

Prof.Dr.Mukaddes ÖZCAN

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Alper YILMAZ

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Özge ARUN

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof.Dr. Serkan İKİZ

Prof.Dr. İbrahim FIRAT

Doç.Dr. Mustafa AKTAŞ

Doç.Dr. Aysun YILMAZ

 

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI BELİRLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof.Dr. Nuri TURAN
Sait TUNÇEL

 

ULUSLARARASI AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİSYONU (ERASMUS-MEVLANA)

Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof.Dr. Ali AYDIN

Prof.Dr. Serhat PAPUÇCUOĞLU

Prof. Dr. A.Funda BAĞCIGİL (Öğrencilerden Sorumlu)

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

Doç.Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN

Öğr.Gör. Çağla PARKAN YARAMIŞ

 

YAYIN KOMİSYONU
Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

Prof.Dr. İsmail KIRŞAN

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Prof.Dr. Ali AYDIN

Doç.Dr. Atila ATEŞ

Doç.Dr. Karlo MURATOĞLU

Doç.Dr. Özge TURNA YILMAZ

Arş.Gör.Dr. B.Burak ESENER

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

Büro Sorumlusu Ali İhsan AKŞAHİN

 

EĞİTİM KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Aydın GÜREL

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. A.Funda BAĞCIGİL

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN

Prof.Dr. Seyyal AK

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Ömer ÇETİN

 

BİOGÜVENLİK VE ATIK KOMİSYONU
Prof.Dr. Murat YILDIRIM

Prof.Dr. Hakan BOZKURT

Prof.Dr. Nezir TOKER

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

Prof.Dr. Gülsün PAZVANT

Doç.Dr. Funda YILDIRIM

Arş.Gör.Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN

 

MEZBAHA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Doç.Dr. Karlo MURATOĞLU
Arş.Gör. Esra AKKAYA

 

KLİNİKLER STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Erman OR

Prof.Dr. Mithat EVECEN

Prof.Dr. Çağatay TEK

Doç.Dr. Zihni MUTLU

 

ÇİFTLİK STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Alper YLMAZ

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Doç.Dr. Ömür KOÇAK

Doç.Dr. Ahmet Yavuz PEKEL

 

GIDA HİJYENİ STAJ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Harun AKSU

Prof.Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK

Doç.Dr. Barış BİNGÖL

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Prof.Dr. Nuri TURAN

Prof.Dr. Murat YILDIRIM

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Nezir Yaşar TOKER

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

Sait TUNÇEL

Mehmet KUŞ

Vet.Hek. Hüseyin HÜSEYİN

Nurcan ERÖZKAN DUSAK

Metin URAS

 

EĞİTİM ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ İLE PET HAYVANLARI İDARE KURULU

Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. İsmail ABAŞ

Prof.Dr. Oktay DÜZGÜN

Prof.Dr. Ömür KOÇAK

Prof.Dr. Abdullah KAYAR

Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ

Doç.Dr. Tolga KAHRAMAN

  

ATLARDA KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Prof. Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Doç. Dr. M. Can GÜNDÜZ

Doç. Dr. Dilek OLGUN ERDİKMEN

Doç. Dr. Sinem ÜLGEN SAKA

 

İÜ VETERİNER FAKÜLTESİ WEB KOMİSYONU
Doç. Dr. İbrahim AKYAZI

Arş.Gör. Dr. O.B. Burak ESENER

Arş.Gör. Dr. H.Can KUTAY

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR

Ali Oğuz CAN

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE MEMNUNİYET ÖLÇÜM KOMİSYONU
Prof. Dr. Elif İlkay ARMUTAK

Doç.Dr. Nazan GEZER İNCE

Doç.Dr. Kerem ÖTER

Arş.Gör. Dr. F. Ceren ANLAŞ

Arş.Gör. Ayça ÜVEZ

 

EGZOTİK ve YABANİ HAYVANLARDA KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ÖZSOY

Doç.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör.Dr. Didar AYDIN KAYA

 

NEKROPSİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU
Doç.Dr. Gülbin ŞENNAZLI

Arş.Grö.Dr. Kıvılcım SÖNMEZ

Arş.Gör.Dr. Damla HAKTANIR

 

HİZMET SÜREÇLERİNDE MEMNUNİYET ÖLÇÜM KOMİSYONU
Doç.Dr. Ferhan KAYGISIZ

Doç.Dr. Banu DOKUZEYLÜL

Arş.Gör. Nurşen DOĞAN

Arş.Gör.Dr. H. Can KUTAY

Arş.Gör. Dr. Murat KARABAĞLI

Arş.Gör.Dr. Özge ERDOĞAN BAMAÇ

Arş.Gör.Dr. Baran ÇELİK

Arş.Gör. Ozan GÜNDEMİR


TALEP ve ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof.Dr. Serhat ALKAN

Prof.Dr. Çağatay TEK

Prof.Dr. Oktay DÜZGÜN

Prof.Dr. Abdullah KAYAR

Prof. Dr. Ömer ÇETİNSEÇMELİ VE ZORUNLU DERSLERİN SAATLERİ VE MÜFREDATLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof.Dr. Nuri TURAN (Başkan)

Prof.Dr. Aydın GÜREl

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

Prof.Dr. A. Funda BAĞCIGİL

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL

Prof.Dr. Seyyal AK

Prof.Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Prof.Dr. Vedat ONAR

Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN

Prof.Dr. Ömer ÇETİN